TOP CHEF 7 w 2018 CASTING Polsat IPLA


Rozpoczynają się castingi do TOP CHEF 8 w 2018 CASTING Polsat IPLA – będą miały miejsce precastingi TOP CHEF 8 online. Każdy może zgłosić się i zaprezentować się przed producentami programu – na najlepszych czeka występ w POLSAT w programie TOP CHEF sezon 8. KLIKNIJ i zapoznaj się z warunkami i szczegółami uczestnictwa w programie:
Castingi do najnowszego sezonu TOP CHEF 8 zaczęły się 2017 roku. Będą miały miejsce w następujących terminach:

  • 5.01. 2018 w Warszawie

Castingi do TOP CHEF sezon 8 TOP CHEF 8 w 2018 CASTING Polsat IPLA:

KTO
W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie
wszystkie poniższe warunki:
– jest pełnoletnia,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub posiada polskie obywatelstwo,
spełnia inne warunki określone w Regulaminie

Dla kogo

W Konkursie i Audycji mogą wziąć udział wyłącznie osoby profesjonalnie zajmujące się gotowaniem, to jest osoby, które zawodowo zajmowały się lub zajmują się gotowaniem, pracują lub pracowały (bez względu na formę zatrudnienia) na stanowisku: szefa kuchni, kucharza lub pomocnika kucharza w jakimkolwiek lokalu gastronomicznym. Osoba, która nie spełnia powyższych warunków, zostanie wyeliminowana z udziału w Konkursie na jakimkolwiek jego etapie. Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia szkody powstałej na skutek jego eliminacji z Konkursu.

TOP CHEF 7 w 2018 CASTING Polsat IPLA
TOP CHEF 8 w 2018 CASTING Polsat IPLA (fot. facebook)

Jak:

Aby wziąć udział w Audycji i Konkursie należy dokonać zgłoszenia w trybie online, za pośrednictwem poczty elektronicznej Producenta. W tym celu należy przesłać do Producenta wiadomość na adres mailowy: zgloszenia@topchef.com.pl Zgłoszenia online można dokonać najpóźniej do ostatniego dnia, w którym odbywa się przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu i Audycji.
2. W pierwszym etapie Audycji i Konkursu – Precastingu każda z osób musi wysłać na adres zgloszenia@topchef.com.pl :
– aktualne CV
– swoje zdjęcia – jednego w kitlu lub fartuchu oraz dwóch w sytuacjach prywatnych
– minimum 3 zdjęcia swoich dań
– nieobowiązkowo – 90-sekundowy film z autoprezentacją.
Na podstawie przesłanych materiałów Producent wytypuje osoby z etapu Precastingu, które wezmą udział w drugim etapie Audycji i Konkursu – Castingu.

 

Wszystkie szczegóły można znaleźć w REGULAMINIE 

TOP CHEF 7 w 2018 CASTING Polsat IPLA [SHOW] – GDZIE, kiedy, dla kogo. Kliknij * zobacz * PRZYJEDŹ:
Zagłosuj

vod tvp.pl
admin@online-tv.pl